TEZ ÖNCESİ HAZIRLIĞI NE DEMEKTİR ?

BLOG

Tez nasıl hazırlanır dediğimizde öncelikle tez danışman hocamızla yapacağımız konu tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle tez öncesi hazırlığı için en önemli unsur konunun belirlenmesidir. Bu da tezin başlangıç noktasıdır. Tez hazırlığı yaparken bir taraftan da tez hazırlama aşamaları da oluşturulsa iyi olacaktır.

TEZİN KONUSU VE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Tez nasıl hazırlanır sorusunun yanıtı için önce ilgili üniversite ve bölüm içerisinde ilgi duyulan derse yönelik bir konunun belirlenmesi gerekir. Bu konu genellikle alternatifli olarak tez danışman hocasına sunulmaktadır. Tez danışman hocası ile ortak alınacak olan konu kararı neticesinde bu sefer tez öncesi hazırlığı için gerekli olan araştırmayı ve araştırma metodunun belirlenmesi gerekir. Bazı tezler elbette bölümleri gereği de sadece kütüphane ve internet arşivinin karıştırılması ile nitelendirilir. Ancak özellikle bölüm ve konu ilişkisi üzerinden hareketle düşünüldüğünüzde konunun araştırılması için gerekli araştırma metodu bunlarla sınırlı şekilde kalmamaktadır. Tezin sonuçlandırılıp bir çözüm veya bir yorum katması için deney, anket hatta mülakat gibi farklı çalışma yöntemlerini araştırma kısmında yapıyor olması gerekebilir. Tezin yazımına başlamadan önce konuyu bu şekilde değerlendirerek araştırma çalışması yapmak yerinde olacaktır. Tez hazırlığı yapılırken bu anlamda tez hazırlama aşamaları tüm bölümleriyle düşünülmelidir.

TEZ PLANI ve KAYNAKÇA

Konunun tespitinden sonra araştıra metodunun belirlenmesi kısmında da tezin danışman hocası ile görüşülerek mutabık kalınır. Hem konu hem de konunun araştırma metodunun teyit edilmesinden sonra tezi oluşturacak diğer unsurları bir araya getirmek için tez planı yapılmalıdır. Tez planı tezin yol haritası, projesi gibi düşünülmelidir. Başlık, önsöz, teşekkür ve giriş metinleri, ana metin, sonuç, kaynakça ve notlar kısmında nelerin yazıyor ve neden sonuç ilişkinisin nasıl değerlendirileceği yazmalıdır, diyerek oluşturulmalıdır. Burada tez nasıl hazırlanır denildiğinde tez öncesi hazırlığı kapsayan en önemli ayrıntı kaynak tespitidir. Tez danışman hocanızın da yönlendirmesiyle kaynak çalışması yapmalısınız. Bunun için bölüm -konu ilişkisi dahilinde geçmişte yapılan tezler ve üretilen hipotezlerden hareketle kaynakların belirlenmesi gerekebilir. Ayrıca özgün bir konu seçimi daha farklı ve yaratıcı kaynakların da tezin yazılmasında kullanılmasına neden olur.  Tez hazırlığı sırasında kaynakların bir kısmının Türkçe bir kısmının da İngilizce kaynak olması durumu şile karşı karşıya kalınabilir. Bu da bazı bölümler için ideal bir kaynak olmasına rağmen tercüme deneyiminin de olması gerekliliğini ortaya koyar. Tez hazırlama aşamaları dahilinde sürekli tez danışman hocanız ile görüşerek, konu – araştırma metodu ve kaynak çalışmasının teyit edilmesi gerekir.

BİÇİM KURALLARI VE SONUÇ

Tez hazırlığı yapılırken bölümünüzden veya danışman hocanızdan şekil ve biçim olarak tezin hangi kurallar içerisinde yazılması gerekliliğini kararlaştırın. Tezler biçimsel olarak aynı kurallarla ve hattı aynı yazım kuralları ile yazılsa da zaman zaman bölümler arasında farklılıklar arz edebilmektedir. Bu nedenle bunlarında tez öncesinde belirlenmesi gerekir. Yapılan tez planı sayesinde tezin tamamlanma süreci ortaya konmaktadır. Yani tezin hangi zaman sınırı içerisinde yazılması gerekliliği, hangi konu başlığına ne kadar zaman ayrılması gerektiği belirlenmesi tezin sonuçlandırılarak sunumunun yapılmasına olanak tanıyacağı belirlenerek, tez zamanında veya öncesinde teslime hazır olur. Bizler tez öncesi hazırlık ve tezin yazımı – araştırılması kısımlarında sizlere profesyonel personelimiz vasıtası ile hizmet vermekteyiz. Böylece tezin yazımı sırasında ve araştırılması kapsamında zaman yetersizliğinde şikayet etmiyor olacaksınız. Çünkü tezin hazırlanması sırasında diğer derslere ve işlerinize ayırmanız gereken zamandan da feragat ediyor olacaksınız. Bizlere ulaşarak konu belirlemesinden sunuma kadar geçen tüm tez aşamalarında yardım isteyebilirsiniz.

Önceki yazı
TEZ KONUSU BELİRLEMENİN ÖNEMİ
Sonraki yazı
BANKACILIK TEZİ HAZIRLAMA HİZMETLERİ
Menü