Tez Hazırlarken Başlık Nasıl Seçilmelidir?

BLOG

Tez projeleri;  bazı önlisans ve lisans programlarının yanı sıra, yüksek lisans ile doktora bölümlerini bitirmek için okula sunulan ciddi derecede emek ve zaman isteyen çalışmalardır. Tez hazırlama dönemi yoğun geçer ve birçok konu ayrıntılı biçimde araştırılıp koordine edilebilmelidir. Tez projeleri birçok konu üzerine olabilir ve amacı temelde bilim dünyasına özgün eserler ve yeni düşünceler katabilmektir. Bu nedenle de bir tez projesinde intihal olmamalıdır zaten intihal tespit edildiğinde proje geçersiz sayılacaktır. Tez çalışmalarının teslim tarihi dikkate alınmalı ve hazırlıklar için öğrenciler kendilerine yeterli süreyi tanımalıdırlar çünkü bir tez çalışmasının her bölümü büyük oranda araştırma, detaylı yorumlama, analiz ve planlama gerektirmektedir. Bir tez hazırlığı içindeyseniz neyi nasıl yapacağınız hakkında nokta atışı yapmalısınız aksi takdirde hem süreyi verimli kullanamamış hem de projenizin onaylanma olasılığını düşürmüş olursunuz.

Bir Tez Projesinde Tamamlanması Gereken Aşamalar

Tezin bölümleri nelerdir? Bir tezin içinde bulunması gereken bölümleri ana hatları ile belirtecek olursak; ön sayfalar- jürinin isminin de geçtiği bazı özel sayfalar, tezin metni, kaynakça ve ekler kısımlarının projenin esasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle dikkatli biçimde tezin konusu seçilmelidir; daha önce yazılmamış özgün bir konu olması avantaj sağlayacaktır. Sonrasında tüm tezin ana hatlarla sınırlandırılması gerekmektedir; yani taslak oluşturma aşaması. Taslak oluşturulduktan ve tez danışmanının onayından sonra artık tezin metninin yazılmasına geçilebilir. Tezin metinleri oluşturulurken özellikle giriş bölümü güçlü ve dikkat çekici bir biçimde hazırlanmalıdır bu kısım okuyucuları konuya ısındıran alandır. Bu kısım tamamlandığında ise savunulan tezi destekleyecek biçimde bulgular yazıya dökülür ve yorumlamalar yapılır. Sonuç kısmı tekrarlamalardan ibaret olmamalıdır. Bu alanda, Tezinizin haklılığını net biçimde ortaya koyabilmelisiniz!

Tez Başlığını İhmal Etmeyin!

Tez başlığı çalışmanızı ve içeriği çok iyi biçimde yansıtmalıdır. Basit gibi görünse de üstünde durulması gereken bir konudur. Sizin anlattığınız konu hakkında bir şey bilmeyen bir insanın bile başlığı doğru anlaması gerekmektedir. Asla çok uzun olmamalı ve şu konu üzerine gibi klişe cümlelerden uzak durulmalıdır. Başlık anlaşılır ve çekici seçilmelidir. En önemlisi anlattığınız şeyin net bir ifadesi olmalı; karışıklık yaratmamalıdır.

Tez Hizmetimiz ile Kolayca Tezinizi Tamamlayabilirsiniz!

Tez hizmetleri sunan firmamız, öğrencilerin tez döneminde yaşadıkları sıkıntıları farkındadır ve bu nedenle hem uygun fiyatlarla hem de profesyonel biçimde onlara projelerinde destek olmaktadır. Tez fiyatlarımız çalışmanın seviyesine, konusuna, uzunluğuna vb. etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebildiği için sipariş aşamasında danışanımızla ayrıntılar görüşerek belirlenebilmektedir. Tez hizmetlerimiz arasında tez için literatür taraması yapma, taslak oluşturma, varsa spss analizi yapmak, tez metni yazmak, tezin kontrol edilmesi, her bir aşamanın ayrı ayrı planlanması, intihal olasılığını azaltma ve yok etme vb. süreçler yer almaktadır. Tez danışmanlık hizmeti firmaları her geçen gün çoğalmaktadır ama bu tarz bir hizmet alırken mutlaka firma seçimi iyi bir biçimde yapılmalıdır. Öncelikle firmanın nasıl bir kadroyla çalıştığına dikkat edilmelidir. Bir proje alındığında firmanın sizin için çalıştıracağı kişinin tezinizin konusunda uzmanlaşmış, akademik başarıları kanıtlanabilen kişiler olması gerekmektedir.  Bir başka önemli konu da gizliliktir. Firmayla yapılan tez çalışması firma tarafından kesinlikle gizli tutulmalıdır. Tabiki zamanında teslim, öğrenciyle iyi bir şekilde diyalog kurmak ve yakın iletişimde kalmak da önemlidir. Firmamızdan tez hizmeti almak istiyorsanız öncelikle sipariş formunu bize iletmeniz gerekmektedir. Onay süreci tamamlandığında süreç özetle şu şekilde ilerleyecektir:

  1. Projenin literatür taraması ve taslak hazırlığı
  2. Taslak onayı ardından metin yazımı
  3. Tez yazım kuralları kılavuzu doğrultusunda format düzenlemesi
  4. Projenin teslimi
Önceki yazı
Felsefe Bölümü Tezi Hazırlama Hizmetleri
Sonraki yazı
YÜKSEKLİSANS TEZİ HAZIRLAMA HİZMETLERİ NELERDİR?
Menü