Tez Hazırlama

Kapsamlı Tez Hazırlama Asistanlığı

Tez, ispatlanmak istenen bir konuyu açıklamak ve ispatlamak için hazırlanan, bilimsel araştırma ve gerekli durumlarda laboratuvar ve saha çalışmalarının sonuçlarıyla desteklenerek hazırlanan yazıdır. Kabaca tez yazılırken ortaya konulan veya ispatlanmak istenen fikir delil ve verilerle desteklenmekte, daha önce sunulan karşıt fikir ve iddialar ile karşılaştırılır ve ulaşılan sonuç ile sonuçlandırılır. Dilimize İngilizce “thesis” kelimesinden geçmiştir. Ülkemizde tez hazırlama zorunluluğu genellikle yüksek lisans ve doktora mezuniyetleriyle anılmaktadır.

Tez Hazırlama ve Akademik Kariyer

Tez hazırlama süreci üniversite öğrencilerinin araştırma yeteneklerini, üzerine eğitim gördükleri konu üzerine olan hakimiyetleri ve eğitimlerinin sonucunu görmeleri açısından hem öğrenci hem de öğretim üyeleri açısından çok önemlidir. Bazı ön lisans ve lisans programları ile bütün yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamamlamak isteyen öğrencilerin tez hazırlamaları mecbur olmasından dolayı öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Tez yazmak zorlu bir süreçtir ve başarılı bir tez önceden planlanan birçok aşamadan oluşmaktadır.

Tez Hazırlama Aşamaları

Tezin yazımına başlanmadan konunun seçilmesi ardından da hazırlık şeması üzerinde çalışılması gerekmektedir. Her üniversitenin farklı standart, beklenti ve öncelikleri olduğundan dolayı, bu aşamada üniversitelerin yayınlamış olduğu referans kaynakları incelemek çok önemlidir. Ayrıca tezin şeması hazırlanan bölüm ve konusuna göre de farklılık gösterebilmektedir. Temel olarak bir tez;

 • Giriş
 • Kuramsal çerçeve
 • Yöntem
 • Tartışma ve Bulgular
 • Ulaşılan sonuç
 • Kaynakça

Bölümlerinden oluşmalıdır.

Tez Hazırlama Merkezi Avantaj ve Hizmetleri

Rekabetin çok yüksek olduğu akademik alandaki kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen birçok aday başarılı bir tez yazarak öğretim üyelerini etkilemek istemektedir. Ancak birçok aday tez hazırlama sürecinde farklı noktalarda tıkanarak devam edememektedir. Bunun neticesinde harcanan birçok emek heba olmakta ve ülkemizin entelektüel bilgi birikiminin gelişimi de sekteye uğramaktadır.

Günümüzde tez hazırlama konusunda öğrencilere yardımcı olan birçok tez hazırlama merkezi hizmet vermektedir. Öğrencilere farklı konsept ve çaplarda hizmet veren bu merkezler öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaktadırlar. Bu sayede öğrenciler tez hazırlama ve yazım süreçleri sırasında takıldıkları, ilerleyemedikleri noktalarda mahremiyet ve tez içeriklerinin kopyalanması korkusu olmadan yardım alabilmektedirler.

Tez Hazırlama Şirketi Olarak Hizmetlerimiz

Biz öğrencilere tezlerini hazırlamaları konusunda farklı alanlarda hizmetler sunmaktayız. Bunlardan birkaçı;

 • Tez danışmanlığı hizmeti ile öğrencilerin tez hazırlama süreçlerinde yardımcı olarak tezin biçim ve içerik yönünden bir kez bile reddedilmeden kabul edilmesinde yardımcı olmaktayız.
 • Tez analizi hizmetimiz ile tamamlanmış tezlerin teslim edilmeden önce alanlarında tanınan öğretim üyeleri tarafından incelenmesi ile eksik ve hatalı noktalarının tespit edilmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Bu aşamada tezler aynı zamanda intihal yapılma olasılığı da dikkate alınarak kontrol edilmektedir.
 • Anket çalışmalarına verdiğimiz destek ile öğrencilere saha araştırmalarında kullanmaları için örnek anketler hazırlanması, hazırlanan anketlerin uygulanma biçimleri ve anketlerin SPSS yazılımı üzerinde işlenmesi konularında da hizmet vermekteyiz.
 • Editörlük aşamasında yazılan tezin dil kurallarına uygunluğu, cümlelerin anlaşılırlığı kontrolü yapılmaktadır. Bu aşamada tezin rahat okunan, akıcı bir dile sahip olması için düzeltme ve öneriler sunulmaktadır.
 • Görsel iletişim ve grafik tasarımı başlıkları altında öğrencilerin standart dışı grafik ve görsel ihtiyaçları orijinal içerikler ile karşılanmaktadır.

Bunun yanında başta Almanca ve İngilizce olmak üzere, Rusça, Çince, Arapça, Fransızca, İtalyanca ve Osmanlıca olmak üzere akademik veya değil her türlü içeriğin tercümesini de bünyemizde bulunan uzman çevirmenler vasıtasıyla gerçekleştirmekteyiz. Ülkenin en çok tercih edilen tez hazırlama şirketi olarak bize başvuran bütün öğrencilerin tezlerinin ve hazırlamış oldukları bütün içerik ve bilgilerin güvenliği garanti edilerek yardımcı olmaktayız.