TEZ HAZIRLAMA OFİSİ

BLOG

Tez danışmanlığı tez hazırlama sürecinde zorlanan ve tezin teslim süresin için gerekli zaman sınırı içerisinde tezi tamamlayamayacak olan öğrenciler için verilmektedir. Tez ofisi neredeyse tüm akademik konular ve branşlar hakkında tezlerin yazılmasına yardımcı olunan noktalardır. Böylece tez yazdırmak tam bu şekliyle tez hazırlama merkezleri tarafından yapılmaktadır.

TEZ SÜRESİ

Hemen hemen tüm akademik dersler için yazılan, lisans veya yüksek lisans tezlerinin yazım süreleri 2 hafta kadar sürmektedir. Ancak bazı tezler araştırma metodunun uzunluğu nedeniyle daha uzun sürebilmektedir. Kısa ve daha kolay yazılabilen, kolay araştırılabilen tezlerden 1 ay içerisinde 3 tane de yazılabilmektedir. Bitirme tezleri dönem sonlarına doğru verilmektedir. Aynı dönemlerde öğrencilerin sınav ve derslerinin yoğunluğu da bilinen bir gerçektir. Hem öğrencilerin bu anlamda yoğunluk yaşamaları mümkün olduğu gibi tez danışmanlığı yapan tez hazırlama merkezleri de hayli yoğun olmaktadır. Bu nedenle tezinizin araştırılarak yazılmasını istiyorsanız biran önce tez ofisi ve tez hazırlama merkezlerine ulaşmanız gerekir. Bizler talep edilen tez çalışmalarını zamanında yetiştirmenin yanı sıra profesyonel kadrosu ile farklı başarılı tez sonuçlarıyla da sizlerin yanında olmaktayız. Böylece çokça vaktinizi alacak olan tez yazdırmak artık daha kolay ve sizlerin diğer derslerinize daha fazla zaman ayıracağınız bir süreci sizlere yaşatmaktadır.

TEZİN AŞAMALARI

Tezin yazılması ve sunum haline gelebilmesi için birçok aşamadan geçmesi gerekir. Bunların başında elbette konunun belirlenmesi gerekir. Ardından giriş kısmının hazırlanması gerekir. Burada kuramsal çerçeve ve ilgili diğer araştırmalara değinilmelidir. Tez danışmanlığı sürecinde konunun belirlenmesinden sonra tezin araştırılmasına ilişkin metotların da belirlenmesi gerekecektir. Tez hazırlama merkezleri bu noktada bazen anket bazen de farklı verilerin kullanılması için özel araştırmalar yapabilirler. Bunların datalanarak bilgisayarlara aktarılması ilerleyen dönemlerde benzer konulara ışık tutmaktadır. Ayrıca araştırma sırasında özel istatiksel veriler, tartışmalar, sonuçlar ve önerilere de ortaya çıkabilmektedir. Tüm bunların neden sonuç ilişkisi ile sonuç kısmına yazılması ve kaynakçanın belirtilmesi akabinde tez yazdırmak ve sunum aşaması için hazırlanmak gerekecektir.

TEZİN YAZIM KURALLARI

Tez ofisi olarak okunulan bölümün ve üniversitenin belirlediği yazım ve şekil kurallarına uyularak tezin yazımları tamamlanır. Yazım kurallarından en önemlisi kaynak cümle veya ifadelerin mutlaka kaynak yazarı veya ifade edeni tarafından gerçekleştirildiği belli edilmelidir. Cümle içerisinde geçirilen alıntılar mutlaka tırnak işareti içerisine alınarak tez içerisinde kullanılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları ve satır boşlukları da bölümünüz veya tez danışmanınız tarafından belirtilen şekilde uygulanmalıdır. Bu şartlara uyup uyulmadığı tezin hazırlanması süresince tez danışman hocanızla paylaşılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca tezin yazımında kısa ve öz bir anlatımın, kısa cümlelerin tercih edilmesi istenmektedir. Bunlara uymayan bir tez çalışması için tez düzeltmesi yapılması istenebilir. Bizler hem tezin ilk aşamasında hem de böylesine önemli düzeltme aşamasında da sizlere yardımcı olmaktayız. Tezlerin hazırlanması için farklı ücretlendirmelerden de bahsedebiliriz. Özellikle doktora, yüksek lisans tezleri araştırma süreleri, zorlukları nedeniyle daha fazla ücrete tabi tutulabilirler. Ayrıca istenen veya hazırlanan tezin sayfa sayılarının fazla olması da tez fiyatlarının diğer tezlere göre daha fazla ücretlendirilmesine sebep olabilir. Tezin başlangıç kısmı olan tez konusunun belirlenmesinden tezin son kısmı olan sunum halinde anlatılmasına kadar olan kısma kadar geçen tüm süre için sizlere destek olan profesyonel personellerimizle yanınızdayız. Burada dikkat edilmesi gereken tezin konusunun tezi hazırlayan öğrenci tarafından ilgi duyulan ve bilgisi dahilinde olan konudan seçilmesidir. Çünkü bu haliyle tezin sunum aşamasından başarıyla geçmesi çok daha mümkün olacaktır.

Önceki yazı
BANKACILIK TEZİ HAZIRLAMA HİZMETLERİ
Sonraki yazı
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZ HAZIRLAMA HİZMETLERİ
Menü