TEZ HAZIRLAMA MERKEZLERİ

BLOG

Tez hazırlama aşamaları tez konusu ne olursa olsun aynı şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca tez hazırlama kuralları ise tez hazırlama merkezi olarak bizlerin sizlere sunduğu hizmetlerle şekillenmektedir. Tezlerin hazırlanması ve bunların araştırılarak sunum noktasına kadar ulaştırılması oldukça zaman gerektiren bir süreci kapsamaktadır.

TEZİN HAZIRLAMA AŞAMALARI

Tez hazırlama aşamaları ve tez hazırlama kuralları bölümler tarafından açıklanmakta ve tez danışman hocalarınız tarafından kontrol edilerek sizlere yansıtılmaktadır. Tüm öğrenciler biliyorlardır ki tez yazılmasının farklı ve çeşitli aşamaları vardır. Bu aşamaların ilki de şüphesiz tezin konusu belirlemek ve tez planını hazırlamaktadır. Tezin konusu tezin araştırılmasına sebep olan ve bu araştırılması neticesinde de bir sonucun çıkmasına yol açan temel kavramdır. Tez planı ise yapılacak olan tezin ne şekilde ilerleyeceğini ve araştırma metotları ile tezin oluşturulmasına kaynak olan çalışmadır. Tez planı sayesinde tez yazımı daha kolay şekilde belirlenir. Yani tez planı için tezin yol haritası diyebiliriz. Tez hazırlama merkezi olarak bizler tez hazırlama kuralları ne ise bu doğrultuda ilerliyor ve sizlerin tezini, hocalarınıza sunumuna kadar titizlikle hazırlıyoruz.

BİLGİ VE DANIŞMAN ONAYI

Tez yazacak kişinin en başta tezin yazılacağı konu hakkında akademik bilgisinin yeterli olması gerekir. Kişinin tez yazılacak konu ya da ders hakkında bilgisinin olmaması, yetersiz olması o tezi hazırlama kısmında değil tezin planını oluşturma kısmında bile zorlanacağı anlamına gelir. Elbette yeterli bilgiye sahip olunsa da tez hazırlamak hatta tez konusu bulmak bile hayli vakit alan zahmetli bir süreçtir. Tez hazırlama aşamaları ve tez hazırlama kuralları akademik olarak açıklansa da ilgi çekici özgün bir konu buluğ üzerinde çalışmak zahmet ve zaman gerektirir. Gerekli araştırma ile bilgiler ve kaynaklar sayesinde de farklı çalışmalar birleştirilse de tüm bunları sentezleyerek farklı bir ifade biçimiyle kağıda dökmek bile zor olabilmektedir. İşte bizle bu noktada siz öğrencilere profesyonel personelimizle destek olarak bu zahmetli süreçte sizlere yardımcı olmaktayız. Tezin tüm aşamalarında tez danışmanızın onayı ve tez planınıza bağlı olarak çalışmaları tamamlamaktayız.

TEZ PLANI VE AŞAMALARI

Tez hazırlama merkezi süreci ve tez hazırlama kuralları ile tezinizi tamamlamaktadır. Tezin konusun hakkında yeterli bilgi sahibi olunmalı ve tez bu bilgilere ilave araştırmalarla katılan yeni bilgiler ışığında yazılmalıdır. Tezi yazan öğrencinin gerek konu derse ve tezin sonuçlarının çıkaracağı teoriye hakim olması gerekir. Özellikle de tezin sunum kısmında bu son derece gereklidir. Konunun detaylarını, araştırma metodunu, konunun sınırlarını, kapsam teori alanlarını iyi bilinmek ve bunu hocanızla paylaşarak tez planınızı oluşturmanız gerekir. Ayrıca tezin sonunda konu hakkında farklı bir teori üretilmeli ve yeni araştırmalara açık bir kapı bırakılmalıdır. Tez yazımında en fazla zorlanan öğrenciler ilk defa tez yazacak öğrenciler olmaktadır. Bu nedenle bu tez çalışmasını tez danışmanlarıyla yapmaktadırlar. Danışmanlar konu hakkında fikir ve farklı kaynak yönlendirmeleri yapabilirler. Konunun maksadını aşan sınırlarını çizmenize yardımcı olabilirler. Bir gözlem ve araştırma sürecinin sonucu olan tezin ortaya çıkardığı sonuç bilgi ve akademik açıdan doyurucu olmalıdır. İşte bizle bu şekilde hazırladığımız ilgili bölüm ve konuya ilişkin tezlerle siz öğrencilerin yanındayız. Tezin konusu belirlenip, tez planı yapmadan önce tez konusu iyice özetlenmeli ve alınacak olan küçük notlarla plan daha da detaylandırılmalıdır. Tez planı konunun sadece ve etkileyici şekilde anlatılmasına yardımcı olmalıdır. Tez yazım kuralları dışında temel de diğer çalışmalarda olmayan ancak tezlerde olması gereken içindekiler, teşekkür ve kaynakça kısmı da tez planı ile birlikte oluşturulmalıdır.

Önceki yazı
İstanbul Tez Hazırlama Hizmetleri
Sonraki yazı
Matematik Bölümü Yüksek Lisans Tezi Hazırlama Hizmetleri
Menü