Tez Hazırlama Firması

Tez Hazırlama Ofisi Yardımıyla Tezlerinizi Hızla Tamamlayın

Uygarlığın gelişmesinde önemli payı olan üniversitelerin bilim insanı yetiştirmek için kullandığı yöntemlerden biri olan tez yazdırma günümüzde bilimsel yöntemler içerisinde en kabul görenlerden biridir. Öğrencilerin araştırma yeteneklerini, konular üzerine olan hakimiyetlerini ve bilimsel araştırma ve deneylerde kullanılan araç, gereç, yöntem ve biçimler haklarındaki bilgilerini de gösteren tezler bireylerin bilim insanı olmak için kendilerini ispatlamaları için en güvenilir yöntemdir.

Birçok ülke gibi ülkemizde de tez yazımı üniversiteler tarafından çok sıkı içerik ve biçim standartları altında değerlendirilmektedir. Her üniversite öğrencilerden talep ettiği standartları “tez yazım kılavuzu” altında internet sitelerinden yayınlamaktadırlar. Tez yazımına başlanmadan önce öğrencilerin bu dokümanı mutlaka indirmeleri ve dikkatlice incelemeleri tavsiye edilmektedir.

Tez Hazırlama Ofisi Yardımıyla Akademik Kariyeriniz Yarıda Kalmasın

Tez yazma işi birçok aşamadan oluşan ve çok büyük emek isteyen bir süreçtir. Seçilen konu üzerine literatür taranarak daha önce yazılan eserler ve tezler tespit edilmeli, okunmalı, daha sonra tezin planı hazırlanmalıdır. Yalnızca literatür taraması bile başlı başına çok ağır bir iş olduğundan dolayı birçok öğrenci tez yazma sürecini burada sonlandırmaktadır. Literatür taraması aşağıdaki kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilir;

  • Hakemsiz dergiler,
  • Hakemli dergiler,
  • Daha önce yazılan makaleler ve tezler,
  • Konu üzerine yazılmış kitaplar.

Bu noktada tez hazırlama ofisi olarak hizmet veren bizler öğrencilerin cesaretlerinin kırılmaması, akademik kariyerlerine emin adımlarla devam etmelerini sağlamak adına yardımcı olmaya başlamaktayız.

Tez Hazırlama Sitesi Olarak Sunduğumuz Yardımlar

Literatür taraması yazılacak tezin konusunun seçilmesinden sonra yapılacak ilk ve en önemli iştir. Doğru bir literatür taraması yapılmadan yazılacak bir tez başta intihal olmak üzere birçok hataya olmasının yanında özellikle karşıt fikirlerin saldırılarına açık, ispat ve savunulması zor bir tez olacaktır. Bundan dolayı bu aşamanın tez hazırlama firması yardımıyla gerçekleştirilmesi hem tez yazım işini hızlandıracak hem de tezin farklı sebeplerle reddedilme ihtimalini önemli derecede düşürecektir.

Literatür taramasından sonra deney veya anket gerektiren tezler için bu çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Özellikle yapılacak anketlerde hedef kitlenin doğru belirlenmesi, anketlerde doğru soruların sorulması elde edilecek veri havuzunun güvenilirliği açısından çok önemlidir. Elde edilen verinin güvenilir, doğrulanabilir olmadığı bir tez çalışmasının akademi tarafından kabul edilmesi mümkün olmadığından dolayı bu noktaya özel bir hassasiyetle yaklaşılması gerekmektedir. Tez hazırlama sitesi olarak öğrencilere bu konuda da yardımcı olmaktayız. Bu aşamada öğrencilere;

  • Tez konusuna uygun araştırma yönteminin tespiti,
  • Uygulanacak ankette sorulacak soruların belirlenmesi,
  • Gerekli ise anket sonuçlarının yazılı ortamdan bilgisayara aktarılması,
  • SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) programı ile işlenmesi ve sonuçlara göre grafiklerin hazırlanması,
  • Elde edilen verilerin literatür taraması sırasında tespit edilen eski ve karşıt fikirler ile karşılaştırılması konusunda yardımcı olmaktayız.

Bu aşamada kaynakları geniş bir tez hazırlama firması olarak ihtiyaç duyulabilecek farklı ve özgün grafik, görsel ve içeriklerin tasarımlarını da bünyemizde gerçekleştirerek öğrencilerin bu konudaki yüklerini hafifletmekteyiz.

Türkiye’nin En Seçkin Akademik Kadrosuna Sahip Tez Hazırlama Firması

Hazırlanan tezin jüriye sunulmasından önce kontrol edilmesi tezin ilk seferde incelenmek üzere kabul edilmesi için çok önemlidir. Tez yazılırken yapılmış olabilecek yazım, dil bilgisi, içerik ve biçim hatalarının bu aşamada beraber çalıştığımız akademisyenler tarafından kontrol edilmesi öğrencilerin akademik kariyerlerine daha hızlı başlaması açısından çok önemlidir. Bu kontroller ayrıca kazara yapılabilecek intihal gibi olumsuzlukların da ortadan kaldırılmasında çok önemlidir.

Akademik Kariyerinize Değer Katacak Tez Hazırlama Ofisi

Geleceğin bilim insanları olma amacıyla bu yola çıkan öğrencilere bu yolculukta yardımcı olmak amacıyla ülkemizin en iyi üniversitelerde görev yapan akademisyenler, uzman çevirmenler ve araştırmacılar ile editörlerden oluşan ekibimizle hizmetinizdeyiz. Tez danışmanlığı, editörlüğü ve analizi, anket hazırlanması ve uygulanması, farklı kaynakların çevirisi, grafik ve görsellerin hazırlanması konularında, tez çalışmasının her aşamasında öğrencilere yardımlarımızı sunuyoruz.