Korelasyon, bugün istatistikte en çok kullanılan hesaplamalardan birisidir ve genel olarak bağımsızlık durumundan ne kadar uzaklaşıldığını gösterir. Değişkenlerin birbiri ile ne derecede ilişkide oldukları ve bir değişken değiştiğinde diğerini de ne kadar değişeceğinin hesaplanabilmesi için kullanılan korelasyon, değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün ve şiddetinin hesaplanmasında da kullanılır. Farklı durumlar için farklı korelasyon katsayıları geliştirilen istatistikte, en bilinen korelasyon katsayısı hesaplama yöntemi; ilk olarak Francis Galton tarafından yaratılan Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısıdır. Bu ismi almasına ise; hesaplama yapılırken fizikteki momentum hesaplamasına benzemesi yol açmıştır. Buna göre; iki değişkenin kovaryansı yani bu iki değişkenin birlikte ne kadar değiştiği, bu değişkenlerin standart sapmasının kendi çarpımına bölünmesiyle elde edilir. Bir değişken yüksek değerler alırken, diğer değişken de onunla beraber yüksek değerler alıyorsa, iki değişken arasında pozitif korelasyon, bir değişken yüksek değerler alırken diğer değişken düşük değerler alıyorsa negatif korelasyon olduğu söylenir. Eğer bir değişken değişirken diğer değişmeyip, sabit kalıyorsa aralarında bir ilişki olmadığına hükmedilir. Korelasyon katsayısı “r” ile temsil edilir ve +1 ile -1 arasında yer alır. Korelasyon katsayısı iki uça yakın bir değerde çıkarsa, iki değişken arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu kanıtlanmış olur. İstatistikte; r = +1 kusursuz pozitif korelasyon, r = -1 kusursuz negatif korelasyon anlamına gelir, r = 0 ise, bu iki değişken arasında bir ilişki yoktur denir.

Eğitim, borsa, finans, forex analizi ve ekonomide sıklıkla kullanılan korelasyon katsayısı, SPSS analiz programında da SPSS korelasyon katsayısı hesaplama analiz hizmetleri olarak yer almaktadır. SPSS korelasyon katsayısı hesaplama fiyatları etkileyen faktörler, yapılan araştırmanın büyüklüğüdür. SPSS programı ile bilgisayar sayesinde korelasyon katsayısı hatasız olarak hesaplanmakta ve bilimsel araştırmanın doğruluğu onaylanmaktadır. Verilerin uzmanlar tarafından programa doğru olarak girilmesi, korelasyon katsayısının hesaplanması için yeterlidir. SPSS korelasyon katsayısı hesaplama analiz fiyatları ile ilgili bilgi almak isterseniz firmamızla iletişime geçmeniz halinde uzmanlarımız size yardımcı olacaktır.

Bilimsel araştırmaların hemen, hemen hepsinde kullanılan korelasyon katsayısı hesaplamaları, her çalışmada gerçekleştiren deneyimli ekibimiz, akademik SPSS korelasyon katsayısı hesaplama analiz fiyatları konusunda size yardımcı olacaktır.Kaliteli SPSS korelasyon katsayısı hesaplama analiz fiyatları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Menü