İllüstrasyon; resim sanatının, slogan, metin, başlık gibi sözel kavramları deneysel ve gerçek üstü bir yaklaşımdan yararlanarak bir kompozisyon biçiminde kurgulamasıyla ortaya çıkan görsel nitelikteki üründür. Temel olarak başlı başına bir tür olmamakla birlikte bir belirli konuya yönelik çizilen bir resim tekniği olarak değerlendirilebilir. 19. Yüzyıl sonları itibariyle, İkinci Dünya Savaşı başlarında ortaya çıkmıştır. Başlangıç döneminde siyasi ve toplumsal konular üzerine eleştirel ve didaktik resimleme yapma şeklinde kullanılmışsa da günümüzde illüstrasyondan, öncelikli olarak bir ürün ya da hizmeti tanıtmak için yapılan her türlü reklam çalışmasında profesyonel marka tanıtımı hizmetleri kapsamında da yararlanılır. Bu bağlamda görsel, yazılı veya elektronik yayın organlarında yayınlanan reklamların hazırlanmasına ek olarak ürün ambalaj tasarımı yapılırken profesyonel ambalaj tasarım hizmetleri açısından da illüstrasyondan yararlanılır. Ayrıca gazete, dergi, kitap, broşür, katalog, ansiklopedi gibi kaynaklarda yazılı metinleri desteklemek amacıyla da illüstrasyon tekniğinden faydalanılır. Benzer şekilde tıp, mimarlık, mühendislik, botanik, mekanik, jeoloji, zooloji gibi teknik alanlarda da bilimsel ve akademik ögeleri betimlemek amacıyla da illüstrasyonlar kullanılır. Tüm bunlar dışında illüstrasyon; günümüzde belirli konulara yönelik olarak hazırlanan klasik resimlemelere ek olarak fotoğraf, kolaj ve bilgisayar programlarından faydalanılarak oluşturulan dijital görsel sanat öğelerinin kompozisyonunda da kullanılan yaygın bir teknik olarak öne çıkmaktadır.

             Profesyonel kurumsal kimlik hizmetleri veren firmamız, markaların ihtiyaç duyduğu her türlü reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmalarında profesyonel photoshop hizmetleri ve profesyonel cv-portfolyo tasarımı hizmetleri ile destek sağlamaktadır. Hizmet ve ürün tanıtımına modern bir fonksiyon kazandırmak isteyen kurumlar ve firmalar için reklam, katalog, broşür, teknik çizim, ambalaj tasarımı, ürün ve hizmet tanıtımı gibi alanlarda her biri alanında yetkin ve tecrübeli grafik tasarım uzmanlarımızla profesyonel illüstrasyon hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca internetin kurumsal anlamda ciddi bir öneme kavuştuğu günümüz dünyasında şirketlerin çok fonksiyonlu bir yapı kazanabilmesi adına düzenlenen internet şubelerinin oluşturulmasında, görsel açıdan geliştirilmesinde ve web sitesi tasarımında da illüstrasyonlara gereksinim duyulmaktadır. Şirketimiz uzman grafik tasarımcı kadrosuyla bu alanda da kurumlara ve firmalara profesyonel hizmet sunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak firmamız,  illüstrasyon alanında akademik çalışmalar yapan bireyler için de ödev, sunum, tez ve makale açısından profesyonel yardım sağlamaktadır.

Menü