FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZ HAZIRLAMA HİZMETLERİ

BLOG

Lisans ya da ön lisans olsun tüm akademik seviyelerde bitirme tezi ve farklı durumlarda tez çalışmaları yapılmaktadır. Bunlardan biri de fen bilgisi öğretmenliği bölümüdür. Fen bilgisi öğretmenliği tezi de diğer bölüm tezlerinde olduğu gibi belirli bir yazım ve biçim kurallarına tabidir. Fen bilgisi öğretmenliği tez hazırlama kısmı konunun belirlenmesi ile başlar. Tıpkı lisans tezi yani lisans tez hazırlama gibi fen bilgisi öğretmenliği bölümünde de bitirme veya araştırma tezleri çalışmaları yapılmaktadır.

TEZ KONUSUNUN BELİRLENMESİ

Tez konusunun belirlenmesi birçok konu arasından belirlenmesi münasebetiyle hayli güçtür. Ancak konunun belirlenmesi için tez danışman hocanızın sizlere yardımcı olacağını unutmayın. Ancak onlardan bir konu beklemektense alternatif konuları hocalarınıza ileterek bu konular arasında tercih yapılmasını beklemeniz gerekecektir. Fen bilgisi öğretmenliği tezi için konu tercih ederken öncelikle ilginizi çeken konular arasından tercih yapmanız gerekecektir. Bu konuların ilginizi çekmesi tezi sahiplenme ve daha kolay sunum yapabilme özelliklerini size kazandırdığı kesindir. Fen bilgisi öğretmenliği tez hazırlama kısmında konunun belirlenmesi aynı zamanda araştırma açısından da son derece önemlidir. Çünkü tezler belirli bir araştırma metodu gözetilerek yapılmaktadır. Seçilen konu sadece kütüphane kaynaklarıyla hazırlanabileceği gibi deneyler, anketler veya farklı metotlarla da hazırlanabilir. Burada araştırma farklılıkları da sizlerin tezin konusun belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Konunun belirlenmesi uzun sürmemelidir. Çünkü tezin tamamlanması için sizlere bir süre verilmiştir. Bu süreyi sadece konuyu belirleme çalışmasıyla geçirmeniz sizin işinizi daha da zorlayacaktır. Tüm lisans tezi ve lisans tez hazırlama çalışmalarında olduğu gibi konunun belirlenmesi akabinde tez danışman hocanızın onayı akabinde mutlaka tez planı yapılmalıdır. Böylece tez planı ile tezin hazırlanması için gerekli olan yol haritası da artık elimizde olacaktır. Bizler siz değerli öğrencilere bu süreçte verdiğimiz hizmetlerle yardımcı olmaya gayret etmekteyiz.

TEZİN ARAŞTIRIMLASI VE SUNUMU

Tez konusunun belirlenmesinin ardından oluşturulan tez planında tezin hangi metotla araştırılacağına değinilmelidir. Tez planı ve tezin araştırılma metodu tez danışman hocanızın onayı ile başlanması gereken bir kuramdır. Fen bilgisi öğretmenliği tezi hem zevkli hem de farklı konular ile hazırlanabilmektedir. Fen bilgisi öğretmenliği tez hazırlama için birçok farklı konuyu belirleyebilirsiniz. Ancak sizler hem kendiniz hem de tezi okuyacak kişilerin ilgisini çekebilmeniz adına özgün bir konu seçmelisiniz. Tezin araştırılması konunun türüne göre statik veya dinamik bir araştırma yöntemiz izlemenize neden olabilir. Örneğin geçmiş döneme ait çalışmaları kapsayan ve yine geçmiş dönemki tezlerin bir kuramı olarak yapılan testler için kütüphaneler ve internet size yeterlidir. Ancak daha güncel ve farklı bir konu belirlediğinizde anketten deneye kadar birçok yöntemi tezinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Tezin araştırma ve yazma kısmında sizlere yardımcı olarak hem biçimsel hem de yazım kurallarına uyarak sizlerin tezlerini, tez sunum ve teslim süresi içerisinde ulaştırmaktayız. Tezin sonuç kısmında teze ait konuya ilişkin araştırmanın nedenleri ilişkilendirilerek bir netice kısmı oluşturulmalıdır. Ayrıca kaynakça kısmı da son kısımda yer almalıdır. Ekler de fazla uzun olmamak kaydıyla son kısımda yazılarak ifade edilmelidir. Sunumda zorlanmamanız adına tez çalışmanızı irdelemeniz ve belirli bir zaman periyoduyla danışman hocanızın onayı ile ara süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir. Bizler yazım kuralları açısından bölümünüzün sizlere ilettiği tüm kurallara uymaktayız. Ayrıca biçimsel olarak uyulacak tüm kurallara tıpkı lisans tezi ve lisans tez hazırlama işleminde olduğu gibi itinayla uyulmaktadır. Böylece hem içerik anlamında hem de şekil kuralları anlamında doyurucu bir makale ile tezinizin sunmakta olacaksınız.

Önceki yazı
Matematik Tez Konuları
Sonraki yazı
TEZ KONUSU BELİRLEMENİN ÖNEMİ
Menü