Doktora Tezi Hazırlama

BLOG

Doktora dönemi, ileri düzeyde araştırma becerilerinin doğru bir şekilde kazanılmasını hedefler. Bu eğitim sürecinde tez yazmak ve bunu başarılı şekilde yapmak önemlidir. süreçte probleme yönelik olarak planlama, geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetleri profesyonel şekilde ele alınır.

 

Bu dönemde uzun zamandır çözümlenmemiş olan sorunlara hiç denenmemiş yollar kullanıp orjinal çözümler sunmak gerekir. Eğer bir teorinin alanda uygulaması yapılmadıysa, bu yapılabilir ve geçerliliği test edilebilir. Herkes tarafından kabul edilmiş bir teorinin zayıf yönleri üzerinde durulabilir, bunların keşfedilişi detaylandırılabilir. Yeni ölçme ve değerlendirme araçları geliştirmek gerekir. bu dönemde ebette gerçek anlamda etkin araştırma yapmayı öğrenmek gerekir. bunu yaparken çığır açacak bir keşifte bulunulması önem arz eder. Doktora tezi hazırlama süreci ciddi zaman gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle dikkatli olmalı ve araştırma yaparken özellikle kendinize zaman tanımalısınız. Sıkıştırılmış bir proje iyi sonuç vermeyecektir.

 

Sağlıklı Bir Tezin Yazım Aşamaları

 

Doktora tezi hazırlama konusunda belirli bir sürece ayak uydurmak gerekir. Bu aşamada konuya karar vermek belki de en zorlu durumlardan biridir. Konuyla alakalı mutlaka sonuna kadar hazırlanabileceğiniz ve ilgi duyduğunuz bir seçimde bulunmalısınız. Konu seçimi ile alakalı danışmanınızdan destek alabilir ya da daha evvel yapılmış olan tezleri inceleyebilirsiniz. Daha sonraki süreçte iyi bir planlama yapmak durumunda olacaksınız. Zamanı iyi kullanmalısınız. Tez taslağınızı örnekleri de inceleyerek hazırlayabilirsiniz. Bu noktada araştırma konusunda yoğun bir okuma dönemi olacaktır. Birinci elden olan kaynakları incelemelisiniz. Sadece internet bilgisi tez sunumu konusunda yeterli olmayacaktır. Kaynakları doğru analiz etmelisiniz. Zihninizi farklı düşünce ve yöntemlere açmanız gerekir. Her aşamada eleştirel yaklaşım ve bunu doğru yapmak önemlidir.

 

Doktora tezi hazırlama konusunda sürece kesinlikle hakim olmanız gerekir. zorluklarda elbette olacaktır. Bu noktada dirayet göstermeli ve zorluklardan etkilenmemelisiniz. Seçtiğiniz konuya göre pozitif düşünmeli ve araştırmalarınızı sisteme bağlı olarak yapmalısınız.

 

Tez Planlama Süreci

 

Tez planlama sürecinde;

 

 • Ana taslak
 • Zaman çizelgesi
 • Giriş
 • Literatür
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Kaynakça olmalıdır.

 

Bunları belirli ve doğru taslak altında toparlayabilmek için, bir tezde olmazsa olmazlara kanalize olmalı ve örnek tasaları incelemelisiniz. Taslaklarınızı doğru yaparsanız, konu sunumu da başarılı olur ve süreçten sapmamış olursunuz.

 

Bir Tezde Olmazsa Olmazlar

 

Doktora tezi hazırlama sürecinde bir tezde olmazsa olmazlar arasında şunlar vardır:

 

 • Başlık: Çok uzun olmamalıdır. Tezin amacı ve mesajı ilk olarak başlıkla verilir.
 • Özet: Bu kısmı tezin ziplenmiş hali gibi görebilirisiniz. Okuyucu ilk olarak bu bölümle karşılaşacaktır. Bu nedenle etkili bir özet olmalıdır.
 • İçindekiler: Tezin içerisind e bulunan bölümler ve bunun alt bölümleri, tablolar, kullanılan şekil, kısaltmalar gibi bölümlerin sıralaması burada verilir. Okuyucu için yönlendiricidir. Bu nedenle dikkatli ve açık bir tablo hazırlanmalıdır.
 • Giriş: Tezde odaklanılacak olan problem ve konu ele alınır.
 • Literatür: Tez sahibinin burada konuya ne kadar hakim olduğunu göstermesi gerekir.
 • Yöntem: Probleme yaklaşımın ne şekilde olduğu yansıtılır. Bu konuda net olunmalıdır.
 • Bulgular: Bulgular belirli bir düzen halinde sunulur.
 • Sonuç ve tartışma: Bulguların sunulması ancak ve ancak literatür yardımıyla olur.
 • Sınırlılıklar: Burada eksiklikler ortaya koyulur.
 • Öneriler: Hangi alanda ne şekilde uygulama yapılabileceği ve buradan yola çıkarak nasıl bir çalışma yapılabileceği otaya koyulur.
 • Kaynakça: Burada sorun alanına göre kullanılan kaynaklar etkin olarak sunulmalıdır. Ana kaynakları mutlaka eklemelisiniz.
 • Ekler: Çalışmaya yönelik analizler ve çıktıları, ek tablolar, şekiller, fotoğraflar ele alınmalıdır.

 

Doktora tezi hazırlama süreci önemli bir süreç olduğu için bu konuda gereken yardımlar alınmalıdır.

Önceki yazı
Tez Yazım Merkezi
Sonraki yazı
Ön Lisans Tezi Hazırlama
Menü