BANKACILIK TEZİ HAZIRLAMA HİZMETLERİ

BLOG

Bankacılık öğrencilerinin bankacılık tezi hazırlama ve konu seçimi konusunda zorlandıkları ve gerekli zamanı bulamadıkları kesindir. Bu konuda hem deneyimli, uzman personelimizle hem de deneyimlerimizle öğrencilere yardımcı olmaktayız. Bankacılık tezi hazırlama işlemi öncelikle tez konusun belirlenmesi ile başlanır. Tez konusu lisans, yüksek lisans ya da master düzeyde farklı konularla toparlanabilir. Öncelikle tez konusunu belirlemede hocaların öğrencilere çeşitli yönlendirmeleri olsa da konunun bulunması ve ön çalışmanın yapılması öğrencilere bırakılmıştır. Daha tezin ilk aşaması olan konuyu belirlemede kararsızlık, zaman kaybı gibi durumlarla karşılaşan öğrencilere bankacılık tezi hazırlama hizmetleri vermekte ve bankacılık bitirme tezi ile de öğrencilerimize yardımcı olmaktayız.

BANKACILIK KONU TERCİLERİ VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Bankacılık tezi ve bankacılık tezi hazırlama süreci oldukça uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bunun için önce konu tercih edilmeli ve bu konu üzerinden hareketle araştırma modeli belirlenmelidir. Araştırma modeli, seçilen konuya göre değişebilir. Bazı bankacılık tezihazırlma sürecinde araştırmalar sadece internet ve kütüphane ortamındaki kaynaklarla yapılmaktadır. Ancak bazı bankacılık bitirme tezi araştırmalarında ise, istatistik, anket, röportaj ve staj gerekebilir. Bilgiyi ve tüm kaynakları nasıl temin edeceğiniz seçilecek konuya bağlıdır. Bankacılık tezi hazırlama hizmetleri işte bu konuda size yardımcı olan bizlerle daha kolay ve hızlı şekilde çözülmektedir. Yapılan araştırmalarda kaynak belirlemek son derece önemlidir. Burada ne kadar çok kaynaktan faydalanılır hatta kişisel kaynak üretme, anket gibi, çalışmaları oluşturulan tezi özgün kılmaktadır. Konunun ve araştırma modelinin belirlenmesi üzerine ön çalışma yani tezin taslağı, başlıklarıyla hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu taslak çalışma bankacılık tezini talep eden hocanızın görüşleriyle de birlikte netleşir ve tezin yazılması aşamasına geçilir.

TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bankacılık tezi ve bankacılık tezi hazırlama çalışmalarında lisans, ön lisans veya yüksek lisans düzeylerinde farklı konuları içerse de yazım şekliyle birbirine yakın içerik sıralamasını içerir. Tez konusunun belirlenmesiyle birlikte konuya ilişkin bir açıklama ve başlangıçla birlikte tezin girişi yazılır. Ardından kaynaklardan alınan bilgilerin harmanlanarak detaylı açıklama yapılır. Burada bir hipotez üretilebilir ve bu gerekçeleri, örnekleriyle açıklanır. Ardından yorumlama ve tezin fikrini çıkarma kısmı gelir. Bunun sonucunda da bankacılık bitirme tezi sonuç ve kaynakça kısmının doğru şekilde yazılması gerekir.

KONU ÖRNEKLERİ

Bankacılık tezi hazırlama hizmetleri tezlerin hazırlanmasında yaşanan kararsızlık, bu kararsızlığa bağlı zaman kaybı, konunun belirlenmesi ve yazımı gibi süre sınırı olan ve bunun için yeterli süreyi bulamayacak öğrencilere yardımcı olarak vermekteyiz. Birçok konuda bankacılık tezlerini hazırlayan deneyimli ve profesyonel ekibimizde tezlerinizi sizlerin hocalarınızın talebine göre hazırlamaktadır. Bankacılık tez konuları içerisinde bireysel emeklilik konularından, factoring ve bankalarda sermaye yeterlilik konularına kadar birçok konu vardır. Bankacılık tarihi ise genel olarak işlenmesi zor olduğunda çeşitli dönemlere indirilerek yapılabilir. Cumhuriyet öncesi bankacılık, 2000 li yıllardaki bankacılık ve interaktif dönem bankacılığı gibi çeşitlendirilebilir. Bankacılık faaliyetleri içerisinden de konular belirlenebilir. Örneğin banka kredilerin gelişimi ve türleriyle ilgili konular oldukça ilgi çekici ve farklı çalışmaları barındırır. Mevduat türleri konusunda da tezler hazırlanabilir. Ayrıca bankaların misyon ve vizyonlarından hareketle özel anlatımlı tezler de mümkündür. Bankacılıkla ilgili tez çalışmaları farklı çalışmalar yapılmasını gerektirebilir. Çünkü istatistiklere, anketlere çok müsait bir akademik türdür. Bu nedenle de yazım aşaması gibi araştırma aşaması da uzun sürebilir. Burada konuyu belirlerken hocanızın görüşleri yanında tezin tamamlanma süresi de göz ardı edilmemelidir. Konuyu bu sürede hazırlanacak şekilde belirlemek tezin hazırlanması önündeki en önemli engeli ortadan kaldırmaktadır.

Önceki yazı
TEZ ÖNCESİ HAZIRLIĞI NE DEMEKTİR ?
Sonraki yazı
TEZ HAZIRLAMA OFİSİ
Menü